Nhịp sống thời trang

SLOGAN ÁO LỚP DỄ THƯƠNG:

                             SLOGAN ÁO LỚP DỄ THƯƠNG:

- Tôi yêu lớp tôi.
-. Dù tốt hay xấu, cũng là lớp mình.
-. Tri thức ở đâu chúng tôi vươn cao tới đó.
-. Wherever you go, i will be there (Tạm dịch: “Dù bạn đi nơi đâu, tôi cũng sẽ bên bạn”)
-. Let’s shine 2gether… cuz we are the one. (Tạm dịch: “Cùng tỏa sáng… bởi vì chúng ta là số một”)
-. Together we change the world. (Tạm dịch: “Cùng với nhau chúng tôi thay đổi thế giới”)
-. All for one, one for all (Tạm dịch: “Tất cả vì một, một vì tất cả”)
-. A6′s always in my heart (Tạm dịch: A6 luôn trong trái tim tôi)
-. A6 – a second family to me (Tạm dịch: “Gia đình thứ 2 với tôi)
-. With a6 we are one, born to shine (Tạm dịch: “Với A6 chúng tôi là 1, sinh ra để tỏa sáng”)
-. You never walk alone ! (Tạm dịch: “Bạn sẽ không bao giờ bước một mình”)
-. We are the best.
-. I S2 A3 (Tôi yêu A3).
-. Once an B9-er, Always an B9-er (Tạm dịch “Một lần là thành viên 9B – Mãi mãi là thành viên 9B”).

-. I can’t you can’t but we can :“Tôi không thể, bạn không thể, nhưng chúng ta có thể”

- 2gether we change the world

Cùng với nhau chúng tôi thay đổi thế giớiCác tin khác

https://www.facebook.com/messages/t/100006862816784